Wykaz poradni

  – W Y K A Z    P O R A D N I –

 • Poradnia Lekarza POZ
 • Poradnia Dermatologiczna
 • Poradnia Okulistyczna
 • Poradnia Hepatologiczna
 • Poradnia Stomatologiczna
 • Poradnia Medycyny Pracy
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego
 • Gabinet Pielęgniarki i Położnej Środowiskowej
 • Poradnia Otolaryngologiczna
 • Poradnia Neurologiczna
 • Poradnia Chorób Zakaźnych
 • Punkt Szczepień
 • Dział Orzecznictwa o Stanie Zdrowia
 • Poradnia Psychologiczna

  – ZOBACZ RÓWNIEŻ –