Pozostałe badania

Pozostałe badania

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Łodzi wykonuje również:

  • Badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających prawo do wykonywania lub kierowania w obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją
    Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
    http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001214
    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2003 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
    http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031581536

  • Badania lekarskie dla pełniących obowiązki kuratora sądowego, dla sędziów, prokuratorów.


Kontakt:
Tel: 261-444-825 lub 664-083-399
e-mail: orzecznictwo@wspl.lodz.pl
Zapisy telefoniczne i informacje:
Od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:30

Możesz również zadać nam pytanie poprzez formularz

3 + 8 =

  – ZOBACZ RÓWNIEŻ –