Medycyna Pracy

Medycyna pracy

  –    M E D Y C Y N A    P R A C Y   –

Świadczymy usługi w zakresie medycyny pracy dla firm i pracowników. Oferta zawiera szeroki wachlarz badań kontrolnych, okresowych oraz wstępnych.

BADANIA WSTĘPNE:

Badania wstępne muszą wykonać osoby, które są przyjmowane do pracy, a także pracownicy (również młodociani) przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia bądź warunki uciążliwe.

BADANIA OKRESOWE:

Badaniom okresowym podlega każdy pracownik niezależnie od tego, jaką pracę wykonuje oraz w jakich warunkach. Badania są wykonywane w trakcie trwania stosunku pracy.

BADANIA KONTROLNE:

Badania kontrolne przeprowadza się, gdy pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni. Mają na celu one sprawdzić, czy pracownik może wykonywać pracę na dotychczasowym stanowisku. Jeśli pracownik nie wykona badań kontrolnych, pracodawca może rozwiązać stosunek pracy ze skutkiem natychmiastowym.

Wykonujemy na miejscu badania profilaktyczne pracowników według czynników niebezpiecznych, szkodliwych bądź uciążliwych podanych na skierowaniu od pracodawcy, a także:

 • Okresowe, kontrolne Badania psychologiczne (samochód służbowy, wózki widłowe)
 • Badania psychologiczne (skierowanie od pracodawcy-kontrolne)
 • Badania wrażliwości na olśnienie oceny widzenia zmierzchowego oraz stereometrii (widzenia przestrzennego)
 • Pole widzenia.

Na badanie należy zabrać ze sobą:

 • skierowanie na badania od pracodawcy:
 • określenie, jaki rodzaj badania profilaktycznego ma być wykonany: badanie wstępne, badanie okresowe, badanie kontrolne;
 • opis stanowiska pracy, na którym pracownik będzie/jest zatrudniony;
 • informacje dotyczące występowania ewentualnych czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych na stanowisku pracy;
 • Dokument tożsamości,
 • okulary ( w przypadku wady wzroku)

DO POBRANIA: Skierowanie pracownika na badanie

Badania Sanitarno – Epidemiologiczne

Badania te muszą wykonać osoby mające kontakt z żywnością bądź gdy w pracy istnieje ryzyko przeniesienia zakażenia na inne osoby. Pracownik zobowiązany jest posiadać aktualne orzeczenie o braku przeciwwskazań sanitarno-epidemiologicznych do wykonywania pracy lub/oraz wpis na ten temat do Książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych.
Badania te muszą wykonać m.in.:

 • uczniowie szkół oraz studenci szkół wyższych kształcący się do wykonywania tych prac,
 • nauczycieli,
 • pracowników branży spożywczej i gastronomicznej,
 • branży medycznej,
 • przed podjęciem pracy i/lub rozpoczęciem nauki,
 • przed ponownym podjęciem pracy i/lub rozpoczęciem nauki po przebyciu zakażenia stanowiącego zagrożenie sanitarno -epidemiologiczne (Salmonella, Shigella, gruźlica).
 • osoby podejrzane o zakażenie lub chorobę zakaźną,
 • nosiciele,
 • ozdrowieńcy
 • osoby, które były narażone na zakażenie przez styczność z osobami zarażonymi, chorymi lub materiałem zakaźnym

Na badanie należy zabrać ze sobą:

 • dokument tożsamości
 • skierowanie na badania sanitarno-epidemiologiczne oraz wynikiem badania (lub książeczką sanitarno-epidemiologiczną, jeżeli taką posiada).

• Podstawa prawna:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19970960593 -Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19960690332 -Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20082341570 -Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi


Kontakt:
Tel: 261-444-825 lub 664-083-399
e-mail: orzecznictwo@wspl.lodz.pl
Zapisy telefoniczne i informacje:
Od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:30

Możesz również zadać nam pytanie poprzez formularz

2 + 15 =

  – ZOBACZ RÓWNIEŻ –