Kierowcy

Kierowcy

Wykonujemy badania lekarskie oraz psychologiczne dla kierowców każdej kategorii.

BADANIA LEKARSKIE

Badania lekarskie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców wykonywane są w zakresie:

 • uprawnień prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T;
 • uprawnień prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E i D+E;
 • uprawnień do kierowania tramwajem;
 • zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne, określonym w prawie jazdy kategorii A1, A2 i A, B1, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E

oraz

Wykonujemy badanie lekarskie dla instruktora, egzaminatora, kandydata na instruktora / egzaminatora.

BADANIA PSYCHOLOGICZNE

Badania psychologiczne osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców wykonywane są w zakresie:

 • kierowca pojazdu uprzywilejowanego
 • instruktor, egzaminator, kandydat na instruktora/egzaminatora
 • kierowca zawodowy, taksówkarz
 • osoby skierowane przez Komendę Policji;
  • po wypadku,
  • a przekroczenie punktów karnych,
  • za jazdę pod wpływem alkoholu, środków odurzających
  • za spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu lub środków odurzających

Podstawy prawne:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20110300151 -Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000937 -Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000062 -Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców


Kontakt:
Tel: 261-444-825 lub 664-083-399
e-mail: orzecznictwo@wspl.lodz.pl
Zapisy telefoniczne i informacje:
Od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:30

Możesz również zadać nam pytanie poprzez formularz

9 + 4 =

  – ZOBACZ RÓWNIEŻ –