Badania orzecznicze

  –    B A D A N I A    O R Z E C Z N I C Z E   –

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Łodzi posiada uprawnienia do wykonywania badań lekarskich i psychologicznych na podstawie Rozporządzeń wydanych przez Ministra Zdrowia.

 • Badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015 Dz.U. poz. 2323)

                                        Pobierz: Skierowanie na badanie licencja doc

 • Badania lekarskie i psychologiczne osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających o rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną   (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia  2015 r. Dz. U. poz.2210)
 • Badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. Dz. U. Nr 251 poz. 1511)
 • Badania psychologiczne strażników miejskich (gminnych) (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. Dz. U. Nr. 150 poz. 1012)
 • Badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się o licencję zabezpieczenia technicznego
 • Badania psychiatryczne i psychologiczne osób ubiegających się o lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania w obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2002 r. Dz. U. Nr 150 poz 1246)
 • Badania lekarskie dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców kategoria A, B, C, D, E (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. Dz. U. z 2014 poz. 949 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2015 r. Dz. U. poz.2247)
 • Badania w zakresie medycyny pracy – wstępne, okresowe oraz kontrolne

Pobierz: Skierowanie na badanie wstępne kontrolne, okresowe doc

 • Badania psychologiczne:
  • kierowców wykonujących transport drogowy rzeczy lub osób (dawne świadectwo kwalifikacji)
  • kierowców skierowanych za przekroczenie punktów karnych
  • kierowców skierowanych za spowodowanie wypadku drogowego
  • kierowców skierowanych za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub środka podobnie działającego do alkoholu
  • instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
  • kierowców pojazdów uprzywilejowanych
  • operatorów wózków jezdnych, widłowych, spalinowych
  • operatorów koparek, spycharek, dźwigów, sztaplarek, suwnic, podnośników

Zapisy telefoniczne i informacje:
Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 14.30,
pod numerami telefonów:

Umów się na badanie: orzecznictwo@wspl.lodz.pl

Możesz również zadać nam pytanie poprzez formularz

6 + 6 =

  – ZOBACZ RÓWNIEŻ –