Szanowni Pacjenci!

Dla Państwa bezpieczeństwa wprowadziliśmy zaostrzony reżim sanitarny i dodatkowe środki ochronne. Bardzo prosimy o zapoznanie się z informacjami poniżej.

Proces uruchomienia wizyt bezpośrednich Pacjentów musi odbywać się w sposób bezpieczny dla wszystkich. Dlatego prosimy o zapoznanie się z procedurą dla Pacjentów obowiązującą w naszej placówce. Wierzymy, że odpowiedzialność nas wszystkich jest najważniejszym czynnikiem przyczyniającym się do bezpiecznego funkcjonowania w czasie epidemii.

Informujemy, że jako placówka medyczna przykładamy wielką wagę do bezpieczeństwa nie tylko Pacjentów, ale także naszego Personelu. Każdy z naszych pracowników posiada środki ochrony osobistej, a także stosuje się do ścisłych procedur bezpieczeństwa stworzonych na czas epidemii Covid-19.

Procedura dla Pacjentów:

  1. Do budynku będą wpuszczane tylko osoby umówione na wizyty lekarskie zgodnie z harmonogramem w wyznaczonych godzinach.
  2. Każdy osoba wchodząca do budynku będzie miała wykonany pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym.
  3. Każdy Pacjent zobligowany jest do wypełnienia „ankiety wstępnej kwalifikacji” związanej z Covid-19.
  4. Każdy Pacjent ma obowiązek podczas całego pobytu w naszej placówce noszenia maseczki ochronnej na twarzy oraz zalecane jest posiadanie rękawiczek jednorazowych.
  5. Każdy Pacjent ma obowiązek dezynfekcji rąk – dozowniki z płynem dezynfekującym              są dostępne w obiekcie.
  6. Na wizyty lekarskie Pacjenci zobligowani są przychodzić pojedynczo. Wyjątek stanowią osoby niepełnoletnie oraz osoby z niepełnosprawnością (1 osoba towarzysząca).
  7. Sugerujemy, aby szczególnie osoby starsze korzystały z wizyt w placówce tylko w sytuacjach pilnych, wymagających bezpośredniego kontaktu.